News

Rolniku chcesz odwodnić grunty – przeczytaj

Data umieszczenia:

W dniu 5 lipca br. wraz z delegacją rolników z terenu Gminy Mogielnica i Belsk Duży odbyliśmy spotkanie z Wicewojewodą Dariuszem Piątkiem w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu.
Wśród wielu spraw poruszanych na spotkaniu był między innymi podnoszony problem melioracji gruntów ornych. Jak pokazały ostatnie miesiące w wielu miejscach na terenie gmin regionu radomskiego woda wyrządziła szkody w uprawach. Aby temu zapobiec należy wykonać w tych miejscach melioracje wodne szczegółowe (rowy melioracyjne). Ze względu na trudną sytuację polskiego rolnictwa zwróciliśmy się do Pana Wojewody o wsparcie programu wykonania rowów melioracyjnych. Spotkaliśmy się z przychylnością. Co zatem zrobić aby skorzystać z dotacji z Budżetu Państwa i wykopać rowy. Pan Wojewoda i My liczymy na zaangażowanie rolników u których wystąpiły problemy. A zatem:

•Każdy rolnik, który chce aby jego grunty były odwodnione powinien pobrać z urzędu gminy „Wniosek o wykonanie melioracji wodnych szczegółowych”.

•Wskazać na mapie geodezyjnej (do pobrania w urzędzie gminy) wraz z rolnikami zainteresowanymi wnioskowany teren do odwodnienia, z przybliżonym przebiegiem rowu melioracyjnego.

•Zebrać od wszystkich zainteresowanych wypełnione i podpisane wnioski "Wnioski..." oraz zgody zainteresowanych na prowadzenie robót melioracyjnych na ich działkach.

•Przygotować wystąpienie (pomoże napisać pracownik urzędu gminy) do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Oddział w Radomiu o realizację przedsięwzięcia ze środków unijnych planowanych na lata 2014-2020.

Jeśli takich wniosków z terenu gmin radomskich dotrze do WZMiUW w Radomiu dużo, jest szansa aby z pomocą Pana Wojewody uruchomić taki program dotacji na terenie regionu radomskiego. Na przełomie września i października 2013r. umówiliśmy się wstępnie z p. Wojewodą na spotkanie w tej sprawie w WZMiUW w Radomiu. Aby dostarczyć argumentów do uruchomienia programu melioracji szczegółowych na gruntach rolnych niezbędne są wnioski złożone przez zainteresowanych rolników. Szacowany wkład rolnika w realizację inwestycji wynosi 30% od wielkości gruntów przyległych do planowanego rowu. Inwestycje prowadzić będzie WZMiUW.

Liczymy na Państwa zaangażowanie.

Wniosek

Załacznik do wniosku

Sławomir Chmielewski
Burmistrz Gm. i M. Mogielnica

Władysław Piątkowski
Wójt Gm. Belsk Duży

Stopka

Urząd Gminy w Belsku Dużym:

ul. Jana Kozietulskiego 4, 05-622 Belsk Duży

tel.: (48) 66-11-271
fax: (48) 66-11-340

e-mail: urzad@belskduzy.pl
www: http://www.belskduzy.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek, w godz. 7.30 - 15.30

Biuletyn Informacji Publicznej

http://www.bip.belskduzy.pl

© 2011 - 2013 Urząd Gminy w Belsku Dużym
Zawartość merytoryczna: Urząd Gminy, e-mail: urzad@belskduzy.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14