Zaproszenia

XXII Sesja Rady Gminy Belsk Duży

Data zaproszenia:
Miejsce: sala Konferencyjna Urzędu Gminy Belsk Duży.

RG.0000.7.2016 Belsk Duży, 12.09.2016


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446) zwołuję XXII Sesję Rady Gminy Belsk Duży w piątek 23 września 2016 roku o godz. 900 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Belsk Duży.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Powitanie gości i radnych.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy na rok 2016

6. Sprawozdanie Wójta z działalności od ostatniej sesji
7. Zgłoszenie przez radnych nowych interpelacji i udzielenie odpowiedzi przez Wójta
8. Zapytania i wolne wnioski
9. Zamknięcie obrad.


Zapraszam do udziału w obradach
Przewodniczący Rady Gminy
/Bogusław Sikorski/

Stopka

Urząd Gminy w Belsku Dużym:

ul. Jana Kozietulskiego 4, 05-622 Belsk Duży

tel.: (48) 66-11-271
fax: (48) 66-11-340

e-mail: urzad@belskduzy.pl
www: http://www.belskduzy.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek, w godz. 7.30 - 15.30

Biuletyn Informacji Publicznej

http://www.bip.belskduzy.pl

© 2011 - 2013 Urząd Gminy w Belsku Dużym
Zawartość merytoryczna: Urząd Gminy, e-mail: urzad@belskduzy.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14