Środowisko przyrodnicze

Foto
Szlak wycieczkowy na terenie Modrzewiny
Rezerwat "Modrzewina"

Najcenniejszym obiektem przyrodniczym na terenie gminy Belsk Duży jest rezerwat przyrody „Modrzewina” o powierzchni ponad 300 ha.

Rezerwat ścisły o powierzchni 39,91 ha zajmuje żyzne siedlisko lasu świeżego. Na 94% pow. Gatunkiem dominującym jest modrzew polski w wieku 180- 210 lat. Przeciętna wysokośc drzew wynosi 34 m, posiadają one nieregularne, rzadkie korony , ponadto charakteryzują je powykręcane konary z długimi zwisającymi gałęziami. Modrzew tworzy piętro drzew górujących. Piętro dolne tworzy: dąb, sosna, grab i lipa. Warstwę podszytu tworzy: leszczyna, kruszyna, bez czarny oraz bez koralowy. W runie dominuje jeżyna.

Rezerwat częściowy zajmuje 292,94 ha, w 80% przypada na las świeży a 20% na las mieszany i las mieszany wilgotny. Na 36% pow. gatunkiem panującym jest dąb, następnie modrzew 35%, sosna 17%, grab 2%, oraz w mniejszym udziale drzewostany świerkowe i olszowe. Średni wiek drzew wynosi 50-70 lat. W bogatej warstwie podszytu przeważa leszczyna, krzewiaste formy grabu, lipy, jarzębiny a ponadto czeremacha i bez czarny. W najniższej warstwie występuje obficie jeżyna.

W północnej części rezerwatu znajdują się ciekawe oczka wodne o pow. łacznej 1,8 ha. Cały obszar Rezerwatu podzielony jest na oznakowane szlaki turystyczne.
Walory przyrodniczo-krajobrazowe przyciągają tutaj turystów i amatorów wypoczynku pieszego i rowerowego oraz grzybiarzy. Do atrakcji należą zrośnięte pary dębów z modrzewiami w sektorze 152c oraz 400-letnia kłoda modrzewia zwanego "Wojewodą".

Foto
 
Na skraju lasu znajduje się Centralne Obserwatorium Geofizyczne Instytutu Geofizyki - Polskiej Akademii Nauk.
Położone na obszarze 10 ha obserwatorium składa się z dwóch jednostek organizacyjnych:
- Laboratorium Magnetyzmu Ziemskiego
- Laboratorium Fizyki Atmosfery
Głównym zadaniem Laboratorium Magnetyzmu Ziemskiego jest wykonywanie ciągłych obserwacji elementów naturalnego ziemskiego pola magnetycznego. Równolegle z prowadzeniem badań geomagnetycznych prowadzone są różnorodne prace eksperymentalne i konstrukcyjne związane z udoskonalaniem metodyki pomiarów i rejestracji słabych pól magnetycznych i prądów tellurycznych. Laboratorium Magnetyzmu w Belsku D. stanowi też bazę dla licznych badań terenowych prowadzonych przez Zakład Magnetyzmu Ziemskiego IGF PAN w kraju i zagranicą.

W Laboratorium Fizyki Atmosfery wykonywane są ciągłe obserwacje takich parametrów atmosfery jak: nasłonecznienie, zachmurzenie, temperatura, ciśnienie,wilgotnośc powietrza, zawartośc ozonu w poszczególnych warstwach atmosfery, badanie promieniowania UV oraz stężenia gazów cieplarnianych. Ponadto mierzone są elektryczne właściwości atmosfery, m.in. przewodnośc elektryczna,natężenie pola elektrycznego oraz gęstośc prądu.

Stopka

Urząd Gminy w Belsku Dużym:

ul. Jana Kozietulskiego 4, 05-622 Belsk Duży

tel.: (48) 66-11-271
fax: (48) 66-11-340

e-mail: urzad@belskduzy.pl
www: http://www.belskduzy.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek, w godz. 7.30 - 15.30

Biuletyn Informacji Publicznej

http://www.bip.belskduzy.pl

© 2011 - 2013 Urząd Gminy w Belsku Dużym
Zawartość merytoryczna: Urząd Gminy, e-mail: urzad@belskduzy.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14