Przedsiębiorczość

Na koniec 2010 roku w gminie Belsk Duży w rejestrze REGON zarejestrowanych było ponad 300 podmiotów gospodarczych.
Większość wspomnianych podmiotów zajmowała się handlem detalicznym i hurtowym. Brak natomiast podmiotów działających w branżach związanych z obsługą nieruchomości i przedsiębiorstw.

Obecnie wśród podmiotów prowadzących działalność gospodarczą dominuje sektor prywatny, w tym przede wszystkim jednoosobowe firmy osób fizycznych.
Do największych firm polskich działających na terenie gminy należy wymienić:

P.P.H. „ALPEX” - Łęczeszyce. Firma zajmuje się produkcją zagęszczonych soków owocowych które są produktem naturalnym nie konserwowanym o bardzo wysokich walorach smakowych i zdrowotnych. Cały proces produkcji jest sterowany komputerowo z pełną wizualizacją a stała kontrola procesu technologicznego gwarantuje wysoką jakość. Wykwalifikowana kadra oraz wdrożone ISO 9001:2000 i HACCP ułatwia produkcję zagęszczonych soków owocowych dla najbardziej wymagających odbiorców z Europy i USA.

"POLFRUT" – Łęczeszyce. Spółdzielnia sadownicza założona w 1984r. przez sadowników z regionu Grójecko - Wareckiego. Zrzesza wielu udziałowców, którzy produkują duże ilości wysokiej klasy owoców i warzyw. Głównymi odbiorcami są: Rosja, Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia, Niemcy, Finlandia, Szwecja, Wielka Brytania. Członkowie spółdzielni bezpośrednio zapatrują sklepy krajowe i supermarkety.

"POLSAD" – w Lewiczynie. Spółdzielnia sadownicza zrzeszająca sadowników produkujących duże ilości owoców i warzyw. Firma prowadzi działalność związaną z uprawami rolnymi. Zajmuje się sprzedażą hurtową i detaliczną owoców i warzyw na rynku krajowym i zagranicznym.

Największym pracodawcą spośród firm zagranicznych ulokowanych w Belsku Dużym jest "FERRERO POLSKA" Sp. z o. o. (zakład produkcyjny), zatrudniający ok. 1000 pracowników. Firma jest największym inwestorem na terenie gminy Belsk Duży. Firma jest jednym z potentatów w produkcji wyrobów czekoladowych na skalę światową.

Drugim zakładem produkcyjnym z zagranicznym kapitałem na terenie gminy Belsk jest Centrum Dystrybucji CHABER Sp. z o.o. w Odrzywołku. Firma należy do czołowych producentów dietetycznego pieczywa chrupkiego dla dzieci.

Wśród instytucji działających w tzw. otoczeniu biznesu wymienić należy funkcjonujący w gminie Bank Spółdzielczy im. Stefczyka w Belsku Dużym oraz Związek Sadowników RP Oddział Belsk Duży.

Foto
Zakład Produkcyjny Ferrero przy ul. Szkolnej w Belsku D.


Spółdzielnia Sadownicza POLFRUT została założona w 1984r. przez sadowników z regionu Grójecko- wareckiego. Zrzesza 40-stu udziałowców których powierzchnia gospodarstw zajmuje około 800 ha.
Głównymi odbiorcami spółdzielni są: Rosja, Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia, Niemcy, Finlandia, Szwecja, Wielka Brytania. POLFRUT zaopatruje również sklepy krajowe i supermarkety. Firma zapewnia wysokiej jakości jabłka przez cały rok. Posiada certyfikat EUROGAPE, nowoczesną linię sortowniczą Greefa MSE 2000 o dużej wydajności do sortowania jabłek i gruszek. POLFRUT rocznie eksportuje od 10 000 do 15 000 ton owoców i warzyw.

P.P.H. „ALPEX” Sp. z o.o. jest firma rodzinną z kapitałem polskim założoną w 1993r.
W 1997 r. rozwinął się nowoczesny zakład który od początku z powodzeniem konkurował z istniejącymi zakładami tej branży. Przy doborze maszyn do linii produkcyjnej kierowano się troską o wysoką jakość produktu, jak również wpływem na środowisko. Wraz z halą produkcyjną zbudowano równolegle ekologiczną kotłownię na gaz ziemny i zakładową oczyszczalnię ścieków.
Już w pierwszym roku wyprodukowano 3000 ton koncentratu, który dzięki bardzo dobrej jakości w 70% został wyeksportowany do krajów UE. W kolejnych latach linia produkcyjna była konsekwentnie rozbudowywana, aby w 2006 osiągnąć zdolność produkcji 24 000 ton koncentratów. Około 95% produkcji jest eksportowanych do krajów UE, USA i Japonii.

Foto
ALPEX Sp. z o.o.


Dzięki lokalizacji w największym zagłębiu owocowym w Polsce firma ma możliwośc skupowania surowca o bardzo dobrych parametrach jakościowych. W sezonie skupuje i przetwarza około 150 000 ton różnych owoców. Produkowane przez ALPEX
Foto

zagęszczone soki owocowe, są produktem naturalnym uzyskanym w procesie odparowania wody ze świeżych owoców. Są to produkty niczym nie konserwowane, o wysokich walorach smakowych i zdrowotnych nadające się do bezpośredniego spożycia po uprzednim rozcieńczeniu. Jednocześnie wszystkie składniki wszystkie składniki lotne aromatyczne owoców zostają odparowane i skondensowane w formie aromatów owocowych. Aromaty te mają zastosowanie przy produkcji soków pitnych, w przemyśle spożywczym i kosmetycznym.

Stała kontrola procesu technologicznego przez nowoczesne zakładowe laboratorium gwarantuje najwyższą jakość koncentratu. Cały proces produkcji jest sterowany komputerowo z pełną wizualizacją, co daje możliwość pełnej kontroli poszczególnych etapów produkcji. Firma posiada tankownię z możliwością składowania 12 000 ton w warunkach sterylnych oraz chłodzoną tankownię na 4000 ton.

Spółdzielnia sadownicza POLSAD.
Tradycja skupu owoców w Lewiczynie sięga początku lat 50-tych ubiegłego wieku. Początkowo skup owoców Spółdzielni Ogrodniczej w Grójcu znajdował się w miejscu obecnej siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewiczynie. W latach 60-tych wybudowano kompleks budynków na obecnym placu spółdzielni. Po przemianach ustrojowych, w roku 1992 utworzono niezależną spółdzielnię. W dniu 7 lutego 1992r. Sąd Gospodarczy w Radomiu dokonał rejestracji Spółdzielni sadowniczej POLSAD w Lewiczynie.

W momencie powstania spółdzielnia zrzeszała 64 członków i jedna osobę prawną. Jej istnienie było bardzo pożyteczne dla okolicznych sadowników. Z biegiem lat w okolicy przybywało konkurencyjnych firm handlujących owocami, jednakże determinacja utrzymania spółdzielni pomimo sytuacji niesprzyjających była bardzo wysoka. W roku 2006 powstał pomysł stworzenia grupy producenckiej, co zostało zrealizowane już w następnym roku. Dnia 15 stycznia 2007r. Marszałek Woj. Mazowieckiego wydał decyzję o Wstępnym Uznaniu Grupy Producentów POLSAD.

Stopka

Urząd Gminy w Belsku Dużym:

ul. Jana Kozietulskiego 4, 05-622 Belsk Duży

tel.: (48) 66-11-271
fax: (48) 66-11-340

e-mail: urzad@belskduzy.pl
www: http://www.belskduzy.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek, w godz. 7.30 - 15.30

Biuletyn Informacji Publicznej

http://www.bip.belskduzy.pl

© 2011 - 2013 Urząd Gminy w Belsku Dużym
Zawartość merytoryczna: Urząd Gminy, e-mail: urzad@belskduzy.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14