Sadownictwo

FotoObszar powiatu grójeckiego to największy region produkcji sadowniczej w Polsce. Sady w tym regionie zajmują ok. 40 tys. ha. Wielowiekowa tradycja i dobre przygotowanie zawodowe sadowników sprawiają, że region Grójecki należy zaliczyć do przodujących w Polsce w zakresie organizacji produkcji i technologii, jak również jakości produkowanych owoców.

Głównym kierunkiem produkcji rolniczej wynikającym z tradycji obszaru gminy jest sadownictwo. Sady w Belsku zajmują ponad 62% ogólnej powierzchni gminy. Gmina charakteryzuje się również jednym z największych udziałów nasadzeń drzewami owocowymi.

Roczny zbiór owoców (głównie jabłek) sięga 1,5 mln ton, co plasuje gminę w pierwszej trójce spośród sąsiednich gmin powiatu grójeckiego.

Powierzchnie sadów i produkcja owoców stanowią około 20% upraw krajowych i około 35% krajowych zbiorów owoców. Udział powierzchni sadów tego regionu w odniesieniu do powierzchni krajowych jest znacznie wyższy od udziału użytków rolnych rejonu w powierzchni użytków rolnych kraju wynoszącego 4,4%.

W produkcji owoców dominują jabłka stanowiące 45% krajowych zbiorów jabłek. W odniesieniu do grusz, śliw, wiśni, czereśnie oraz zbiorów truskawek udział ten wynosi około 15%.

Przeciętna wielkość indywidualnego gospodarstwa rolnego wynosi 6,7 ha, przy średniej w woj. mazowieckim – 7,2 ha. Na terenie gminy znajduje się 1380 indywidualnych gospodarstw rolnych stanowiących rolnicze podmioty gospodarcze, przy około 318 podmiotach gospodarczych w sferze pozarolniczej. Ostatnie lata przyniosły pogorszenie opłacalności i zwiększenie wymagań rynku. Wywołuje to potrzebę marketingu oraz organizacji dystrybucji poprzez giełdy towarowe.

Handel hurtowy owocami odbywa się głównie przez hurtownie prywatne i spółdzielcze. Rolniczy rynek hurtowy stanowi również funkcjonująca Radomska Giełda Rolna i Warszawski Rynek Hurtowy „Bronisze”.

Eksport produktów sadowniczych odbywa się głównie do Niemiec, krajów WNP, Skandynawii, Holandii, Belgii, Austrii, Wielkiej Brytanii. Produkcja sadownicza stanowi również bazę surowcową dla funkcjonujących w rejonie zakładów przetwórczych.

Stopka

Urząd Gminy w Belsku Dużym:

ul. Jana Kozietulskiego 4, 05-622 Belsk Duży

tel.: (48) 66-11-271
fax: (48) 66-11-340

e-mail: urzad@belskduzy.pl
www: http://www.belskduzy.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek, w godz. 7.30 - 15.30

Biuletyn Informacji Publicznej

http://www.bip.belskduzy.pl

© 2011 - 2013 Urząd Gminy w Belsku Dużym
Zawartość merytoryczna: Urząd Gminy, e-mail: urzad@belskduzy.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14