Ochotnicza Straż Pożarna w Wilczogórze

Wilczogóra 12a
05-622 Belsk Duży

Skład Zarządu:
Prezes – Ireneusz Bałut
Wiceprezes- Marek Zieliński
Naczelnik – Robert Zieliński
Z-ca naczelnika – Jan Bińkiewicz
Gospodarz – Jan Gniadzik
Skarbnik – Mieczysław Kołdra
Sekretarz – Jerzy Michalak

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Witold Orłowski
Wiceprzewodniczący-Władysław Zieliński
Sekretarz – Zbigniew Gniadzik

Stan osobowy OSP: członkowie zwyczajni -25,wspierający- 9.
Wyposażona w samochód marki Jelcz GCBA 6/32.

OSP Wilczogóra powstała w 1961 roku. Jej założycielami byli Mieczysław Szewczyk, Kazimierz Brzeziński, Andrzej Mirkowski.

Ważniejsze wydarzenia z życia OSP:
W roku 1964 przystąpiono do budowy remizy strażackiej, którą w następnym roku oddano do użytku. W latach 1972-80 dokonano dalszej rozbudowy budynku w zakresie pomieszczenia garażowego, lokalu do pracy Zarządu OSP i pomieszczeń socjalnych. W 2006 r. pobudowano garaż wolnostojący na dwa stanowiska garażowe oraz zaplecze socjalne. Zadanie oddano do użytkowania w 2008 roku. Działania ratowniczo-gaśnicze prowadzono najpierw samochodem marki ”Lublin”, którego w 1978 r. zastąpił „Żuk” będący na wyposażeniu do 2002 r. W kolejnych latach działania ratowniczo-gaśnicze prowadzono samochodem „Jelcz”, który nadal pozostaje na wyposażeniu.

Stopka

Urząd Gminy w Belsku Dużym:

ul. Jana Kozietulskiego 4, 05-622 Belsk Duży

tel.: (48) 66-11-271
fax: (48) 66-11-340

e-mail: urzad@belskduzy.pl
www: http://www.belskduzy.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek, w godz. 7.30 - 15.30

Biuletyn Informacji Publicznej

http://www.bip.belskduzy.pl

© 2011 - 2013 Urząd Gminy w Belsku Dużym
Zawartość merytoryczna: Urząd Gminy, e-mail: urzad@belskduzy.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14