Zakład Gospodarki Komunalnej z Oczyszczalnią ścieków

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Szkolna 9
05 – 622 Belsk Duży
Tel. /48/ 661 19 14
e-mail: zgkbelsk@wp.pl

Telefony kontaktowe do zgłaszania awarii:

wodociągowych:

504 211 801
665 600 543

kanalizacyjnych:

725 370 422


Zakład Gospodarki Komunalnej jest zakładem budżetowym gminy Belsk Duży. Do jego głównych zadań należy zbiorowa dostawa wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków z terenu gminy Belsk Duży. Zajmuje się również utrzymaniem porządku, pielęgnacją zieleni na terenie gminy oraz odśnieżaniem dróg i miejsc użyteczności publicznej.

W gminie Belsk Duży stale rozbudowywana jest sieć wodno-kanalizacyjna. Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków wpływa pozytywnie na jakość życia mieszkańców gminy Belsk Duży oraz na warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Zakład Gospodarki Komunalnej posiada też wozy asenizacyjne do odbioru nieczystości ciekłych z posesji nie objętych siecią kanalizacyjną.

Zakład nadzoruje także Stacje Uzdatniania Wody, które na terenie naszej gminy znajdują się w Łęczeszycach, Rożcach i Lewiczynie. Dostarczają one wodę do wszystkich miejscowości w gminie. Jakość wody jest monitorowana przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Grójcu.

Zakład Gospodarki Komunalnej kontroluje także pracę mechaniczno – biologiczno - chemicznej oczyszczalni ścieków w Belsku Dużym, która ostatnio została rozbudowana i zmodernizowana. To największa inwestycja gminy Belsk Duży pod względem kosztów i zakresu rzeczowego prac budowlanych od czasu powstania samorządów gminnych. Całkowity koszt prac wyniósł blisko 8 mln zł.

Foto

Stopka

Urząd Gminy w Belsku Dużym:

ul. Jana Kozietulskiego 4, 05-622 Belsk Duży

tel.: (48) 66-11-271
fax: (48) 66-11-340

e-mail: urzad@belskduzy.pl
www: http://www.belskduzy.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek, w godz. 7.30 - 15.30

Biuletyn Informacji Publicznej

http://www.bip.belskduzy.pl

© 2011 - 2013 Urząd Gminy w Belsku Dużym
Zawartość merytoryczna: Urząd Gminy, e-mail: urzad@belskduzy.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14