Belsk Duży

Początki Belska Dużego sięgają 1451r., kiedy to po raz pierwszy pojawia się nazwa miejscowości, pochodząca od prasłowiańskiej nazwy rodzaju rośliny lub trawy.

Bardziej szczegółowe informacje o Belsku Dużym pojawiają się w 1827r. Wówczas, w czasach Królestwa Polskiego stanowiącego część Rosyjskiego Carskiego Imperium, Belsk należał do powiatu czerskiego obwodu warszawskiego województwa mazowieckiego. W tamtym okresie wieś liczyła 27 domów i 234 mieszkańców, pracujących przede wszystkim przy wyrobie sukna.

Z kolei w 1870 r. Belsk Duży był wsią i folwarkiem w powiecie grójeckim należącym do guberni warszawskiej. Miejscowość zamieszkiwało wówczas 350 mieszkańców. Zokalizowane były tu poczta i szkoła.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wieś należała do gminy Belsk Duży, powiatu grójeckiego i województwa warszawskiego. Zgodnie z danymi pochodzącymi z Powszechnego Spisu Ludności (1921r.) liczba budynków mieszkalnych w miejscowości wzrosła do 54, a ilość mieszkańców do 410. Wszyscy byli narodowości polskiej i wyznania rzymsko-katolickiego.

Po II wojnie światowej Belsk Duży liczył już 608 mieszkańców, a w 1970r. – jak wynika z Narodowego Spisu Powszechnego - 618 mieszkańców, w tym 304 mężczyzn i 314 kobiet.

W tamtym okresie w Belsku Dużym znajdowały się: Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, Urząd Stanu Cywilnego, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, Urząd Pocztowo - Telekomunikacyjny, szkoła, biblioteka, stacja ochrony roślin, punkt unasienniania zwierząt, Państwowe Gospodarstwo Rolne, Kółko Rolnicze, Koło Gospodyń Wiejskich oraz filia Spółdzielni Oszczędnościowo – Pożyczkowej. Co więcej, do 1990r. w Belsku Dużym powstały Bank Spółdzielczy i Ośrodek Zdrowia.

Po przemianach ustrojowych gmina znalazła się w województwie radomskim, a po reformie administracyjnej w 1999r. została włączona do powiatu grójeckiego i województwa mazowieckiego.

Obecnie Belsk Duży jest siedzibą organów władzy gminy: Wójta Gminy i Rady Gminy. Miejscowość liczy ok. 800 mieszkańców, 158 budynków mieszkalnych i 11 bloków wielorodzinnych.


Stopka

Urząd Gminy w Belsku Dużym:

ul. Jana Kozietulskiego 4, 05-622 Belsk Duży

tel.: (48) 66-11-271
fax: (48) 66-11-340

e-mail: urzad@belskduzy.pl
www: http://www.belskduzy.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek, w godz. 7.30 - 15.30

Biuletyn Informacji Publicznej

http://www.bip.belskduzy.pl

© 2011 - 2013 Urząd Gminy w Belsku Dużym
Zawartość merytoryczna: Urząd Gminy, e-mail: urzad@belskduzy.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14