Wykaz telefonów Urzędu Gminy

WYKAZ TELEFONÓW W URZĘDZIE GMINY
W BELSKU DUŻYM

WÓJT
Władysław Piątkowski
48 66 11 271 POKÓJ NR 3
SEKRETARZ
Renata Ostatek
48 66 11 281
48 66 11 309
2
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Bogusław Sikorski
48 66 11 271
wtorki w godz. 9.00-11.00.
27 I PIĘTRO
SEKRETARIAT
Barbara Nowak
48 66 11 281
48 66 11 271 wew. 101
fax 48 66 11 340
1


REFERAT BUDŻETOWY
SKARBNIK
Joanna Ciamarczan
48 66 11 370
48 66 11 271 wew. 122
11
Z-CA SKARBNIKA
Hanna Grotek
48 66 11 271 wew. 121 10
Iwona Sadłowska 48 66 11 271 wew. 110 9
Małgorzata Kolibabska 48 66 11 271 wew. 111 9
Lidia Gębska 48 66 11 271 wew. 120 9


REFERAT PODATKÓW I OPŁAT
KIEROWNIK
Marlena Dudek
48 66 11 271 wew. 124 13
Katarzyna Stankiewicz 48 66 11 271 wew. 123 12
Małgorzata Skrzeczyńska 48 66 11 271 wew. 106 12
Justyna Stępień 48 66 11 271 wew. 106 12


URZĄD STANU CYWILNEGO
KIEROWNIK
Janina Ciamarczan
48 66 11 271 wew. 108
48 66 11 372
8


EWIDENCJA LUDNOŚCI
Sylwia Chmielewiec 48 66 11 271 wew. 131 24


DOWODY OSOBISTE, GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA
Grzegorz Gietka 48 66 11 271 wew. 132 24


GOSPODARKA GRUNTAMI
Władysława Czarnecka 48 66 11 271 wew. 117 6


INWESTYCJE, DROGI I OŚWIETLENIE
Arkadiusz Sołtysiak 48 66 11 271 wew. 116 6


PLANOWANIE PRZESTRZENNE, WARUNKI ZABUDOWY I BUDOWNICTWO
Mariusz Dmochowski 48 66 11 271 wew. 129 15


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, DOTACJE, OBRONA CYWILNA, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, SPRAWY WOJSKOWE, PROMOCJA
Sławomir Musiałowski 48 66 11 271 wew. 105 19


PROMOCJA, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Emilia Tomasiak 48 66 11 271 wew. 151 19


OCHRONA ŚRODOWISKA
Karolina Mokosa 48 66 11 271 wew. 119 7


OBSŁUGA RADY GMINY, EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICTWO, LEŚNICTWO
Joanna Otulak 48 66 11 271 wew. 118 7


GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
KIEROWNIK
Urszula Kopycka
48 66 11 271 wew. 148 26
I PIĘTRO
Ewa Michalak 48 66 11 641
48 66 11 271 wew. 133
14
Marta Gołota 48 66 11 271 wew. 136 22
Katarzyna Rupiewicz 48 66 11 271 wew. 135 22
Sandra Katana 48 66 11 271 wew. 134 23
Ewa Korzenko 48 66 11 271 wew. 134 23


GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ
DYREKTOR
Maria Walewska - Żółcik
48 66 10 286
48 66 11 271 wew. 140
20
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Nina Kowalska
48 66 11 271 wew. 138 21
Ewa Feller 48 66 11 271 wew. 138 21


BIBLIOTEKA
DYREKTOR
Marianna Kornaszewska
48 66 11 271 wew. 141 18

Stopka

Urząd Gminy w Belsku Dużym:

ul. Jana Kozietulskiego 4, 05-622 Belsk Duży

tel.: (48) 66-11-271
fax: (48) 66-11-340

e-mail: urzad@belskduzy.pl
www: http://www.belskduzy.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek, w godz. 7.30 - 15.30

Biuletyn Informacji Publicznej

http://www.bip.belskduzy.pl

© 2011 - 2013 Urząd Gminy w Belsku Dużym
Zawartość merytoryczna: Urząd Gminy, e-mail: urzad@belskduzy.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14