Uroczystość "Zdumienie... Patron wśród nas"

W dniu 12 maja 2016 roku w Belsku Duży odbyła się niezwykła uroczystość „Zdumienie... Patron wśród nas”. Gimnazjum Publiczne im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego wspominało swojego Patrona z okazji 10-lecia jego wizyty w murach belskiej szkoły. Uroczystość rozpoczęła się patriotyczną mszą w Kościele Świętej Trójcy pod przewodnictwem ks. Stefana Kazulaka – dziekana dekanatu grójeckiego i ks. proboszcza Jarosława Siuchty.

Kim był pochodzący z Sanoka ks. prał. Zdzisław Jastrzębiec Peszkowski? Po maturze, zakochany w ruchu harcerskim, wstąpił do Szkoły Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu. Gdy wybuchła II wojna światowa, jako ułan podchorąży zaciągnął się do 20. Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego w Rzeszowie. 12 maja 1940 roku wyjechał ostatnim transportem z obozu w Kozielsku. Cudem uniknął śmierci. Razem z Armią Andersa przeszedł szlak aż do Londynu. Dzięki jego staraniom udało się doprowadzić do końca budowę cmentarzy w Katyniu, Miednoje i Charkowie. Zmarł 8 października 2007 roku, przeżywszy 89 lat. Ks. prał. Zdzisław Jastrzębiec Peszkowski był kapelanem Rodzin Katyńskich, kapelanem Pomordowanych na Wschodzie, kapelanem Związku Harcerstwa Polskiego poza Granicami Kraju. Od 1970 r. był prałatem honorowym Domu Ojca Świętego, profesorem Zakładów Naukowych w Orchard Lake.

Na jubileusz przybyli uczniowie, harcerze ze szczepu drużyn im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, nauczyciele oraz wyjątkowi goście tacy jak Halina Drachal i Marek Krystyniak ze Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Warszawie, Halina Kurpińska, Anna Felicja Rastawicka i Marek Różycki z Fundacji Golgota Wschodu, Krzysztof Zając - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku, Cezary Więcław, dyrektor generalny Ferrero Polska, Beata Żółcik Grzyb z firmy Activ Sp. z o.o.,Tomasz Kabas - Prezes Zarządu Banku im. Stefczyka w Belsku Dużym, przedstawiciele Fundacji Pomocna Dłoń: Wanda Drobiszewska, Teresa Majda i Bożena Grzejszczyk, wójt poprzedniej kadencji Andrzej Małachowski, były przewodniczący Rady Gminy - Jarosław Katana z małżonką, władze OSP Belsk Duży Stanisław Kołacz i Tomasz Jasiński, pracownicy Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół: Nina Kowalska i Ewa Feller, dyrektorzy szkół z gminy Belsk Duży: Małgorzata Więckowska z Belska Dużego, Mirosława Bojaczuk z Lewiczyna, Jacek Witczak z Łęczeszyc, Marzena Jakóbowska-Kępka z Zaborowia, przedstawiciele Rady Rodziców, Ewa Łubińska przewodnicząca Komisji Oświaty, radni gminy oraz Bogusław Sikorski przewodniczący Rady Gminy z małżonką, sekretarz gminy Renata Ostatek i wójt gminy Belsk Duży Władysław Piątkowski z małżonką.

Na początku pani dyrektor Janina Pawełek przywitała przybyłych gości i podzieliła się refleksjami na temat księdza prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego, spotkań w jego warszawskim mieszkaniu oraz w murach belskiego gimnazjum, kiedy to po raz pierwszy spotkał się z uczniami i nauczycielami. Potem uczniowie przestawili sylwetkę patrona. Przepiękna oprawa muzyczna uroczystości zrobiła niezwykłe wrażenie na słuchaczach, szczególnie chór prowadzony przez Grażynę Drygiel-Mech, pieśni śpiewane przez solistów, muzycy, instrumentaliści z gimnazjum, wspierani przez absolwentów z pięciu różnych roczników. Ciekawy pokaz zdjęć, pamiątek i wspomnień połączonych w niezwykły sposób przez autorów scenariusza Dorotę Jaworską i Ewę Pawełek, przeniósł słuchaczy w czasy, w których żył ksiądz Zdzisław Jastrzębiec Peszkowski.

Po podziękowaniach pod adresem gospodarzy uroczystości dyrektor Janina Pawełek w imieniu organizatorów odebrała kwiaty i pamiątki przywiezione przez gości specjalnych. Na zakończenie zaproszeni mieli okazję zwiedzić budynek szkoły oraz podziwiać wciągającą wystawę poświęconą Patronowi czy kroniki szkolne zawierające relację z corocznych wypraw roczników klas trzecich do Katynia.

E. Tomasiak

Więcej na oficjalnej stronie gimnazjum http://www.gimbel.pl w zakładce IMPREZY 2015/2016.

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikonaikonaikona

ikona


Stopka

Urząd Gminy w Belsku Dużym:

ul. Jana Kozietulskiego 4, 05-622 Belsk Duży

tel.: (48) 66-11-271
fax: (48) 66-11-340

e-mail: urzad@belskduzy.pl
www: http://www.belskduzy.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek, w godz. 7.30 - 15.30

Biuletyn Informacji Publicznej

http://www.bip.belskduzy.pl

© 2011 - 2013 Urząd Gminy w Belsku Dużym
Zawartość merytoryczna: Urząd Gminy, e-mail: urzad@belskduzy.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14