Publiczna Szkoła Podstawowa im. R. Traugutta w Łęczeszycach

Szkoła w Łęczeszycach wybudowana została w latach 1936-1938. Dotychczas szkoła, do której uczęszczały dzieci z tutejszej okolicy znajdowała się w Wólce Łęczeszyckiej. W r. 1936 Rada Gminy Belsk powzięła decyzje o budowie szkoły w Łęczeszycach. W r. 1937 ukończono pierwsze piętro budynku, przywieziono inwentarz szkolny z Wólki Łęczeszyckiej i w dniu 23 października 1937r. rozpoczęto naukę szkolną. Początkowo pracowało w szkole trzech nauczycieli, w szkole było sześc klas.

W roku szkolnym 1938-39 wykończono parter budynku szkolnego i przydzielono szkole na rok szkolny 1939-40 czwarty etat nauczycielski. W dniu 1 września 1939 r. wybuchła wojna, nauki nie rozpoczęto, gdyż szkołę zajęła jednostka WP.

Foto
Budynek szkoły rok 1937


Po zakończeniu działań wojennych przystąpiono do wyposażania szkoły w prowizoryczny sprzęt, dorobiono okna, wstawiono brakujące szyby, zaopatrzono szkołę w opał i w dn. 10 lutego 1945 r. rozpoczęto naukę. Stopniowo uzupełniano brakujący sprzęt szkolny , zaczęto gromadzić pomoce naukowe i książki do biblioteki szkolnej. W r. 1947 wybudowano komórki i piwnice, a w roku 1949 ogrodzono siatką plac szkolny. W roku szkolnym 1954-55 zorganizowany został w szkole zespół artystyczny który brał udział w różnych uroczystościach szkolnych i państwowych. W roku 1956 szkoła została zelektryfikowana i zakupiono radioodbiornik „Stolica”.
W 1969r. wybudowano salę gimnastyczną.

Foto
Szkoła w Łęczeszycach - czasy obecne


Po przemianach ustrojowych powstaniu samorządu gminnego i reformie edukacji z 1995r. poczyniono kolejne znaczne inwestycje na terenie szkoły m.in.: wyremontowano i wymieniono dach, okna, wyremontowano sanitariaty i elewację Sali gimnastycznej, wybudowano wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią.

Foto
Wielofunkcyjne boisko sportowe przy szkole w Łęczeszycach

Stopka

Urząd Gminy w Belsku Dużym:

ul. Jana Kozietulskiego 4, 05-622 Belsk Duży

tel.: (48) 66-11-271
fax: (48) 66-11-340

e-mail: urzad@belskduzy.pl
www: http://www.belskduzy.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek, w godz. 7.30 - 15.30

Biuletyn Informacji Publicznej

http://www.bip.belskduzy.pl

© 2011 - 2013 Urząd Gminy w Belsku Dużym
Zawartość merytoryczna: Urząd Gminy, e-mail: urzad@belskduzy.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14