Publiczne Gimnazjum im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Belsku Dużym

Publiczne Gimnazjum im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Belsku Dużym, wybudowane 2002 r., jest najmłodszą i najnowocześniejszą placówką oświatową na terenie gminy. Uczniowie Gimnazjum w Belsku Dużym od lat uzyskują wysokie wyniki egzaminów gimnazjalnych, a absolwenci stanowią czołówkę szkół ponadgimnazjalnych. Młodzież gimnazjum odnosi również liczne sukcesy sportowe na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.

Od 14 maja 2008 r. szkoła nosi imię księdza Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego.

Szkoła oferuje uczniom:

- zajęcia w pracowniach komputerowych z dostępem do internetu
- zajęcia w nowoczesnych pracowniach fizycznej i chemicznej
- zajęcia w pracowniach językowych z nauką języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i francuskiego na różnych poziomach zaawansowania.
- zajęcia pozalekcyjne, w tym chór i zespół muzyczny
- zajęcia sportowe, również w ramach Uczniowskiego Klubu Sportowego
- możliwość udziału w różnorodnych wycieczkach krajowych i zagranicznych
- możliwość wstąpienia do Szczepu Drużyn ZHP im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego
- możliwość udziału w olimpiadach oraz konkursach przedmiotowych i interdyscyplinarnych (kuratoryjnych, ministerialnych itd.)
- możliwość udziału w licznych konkursach, festiwalach i imprezach wewnątrzszkolnych
- bogato wyposażoną bibliotekę szkolną z dostępem do internetu
- możliwość udziału w pracach teatrów szkolnych: Belle Epoque i Teatru Młodych
- możliwość pracy w samorządzie uczniowskim i wolontariacie
- zajęcia z psychologiem (oferta skierowana również do rodziców)
- zajęcia z pedagogiem
- opiekę pielęgniarki szkolnej
- możliwość korzystania ze świetlicy
- możliwość korzystania z obiadów w stołówce szkolnej
- możliwość korzystania ze sklepiku

Szkoła posiada nowoczesne zaplecze sportowe z salą gimnastyczną, wielofunkcyjnym boiskiem ze sztuczną nawierzchnią do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki, bieżnię lekkoatletyczną z oświetleniem. Samorząd planuje też kolejną inwestycję, budowę szkolnej hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym z zapleczem mającym mieścić przebieralnię, sanitariaty, sale gimnastyki korekcyjnej, siłownię, pokój instruktorów, magazyny sprzętu sportowego i gimnastycznego oraz pomieszczenia techniczne.

Foto


Stopka

Urząd Gminy w Belsku Dużym:

ul. Jana Kozietulskiego 4, 05-622 Belsk Duży

tel.: (48) 66-11-271
fax: (48) 66-11-340

e-mail: urzad@belskduzy.pl
www: http://www.belskduzy.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek, w godz. 7.30 - 15.30

Biuletyn Informacji Publicznej

http://www.bip.belskduzy.pl

© 2011 - 2013 Urząd Gminy w Belsku Dużym
Zawartość merytoryczna: Urząd Gminy, e-mail: urzad@belskduzy.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14